Vizyon ve Hedefler

Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi, yani kısa adıyla ATOM, 2008 yılında kurulmuş bir ön kuluçka merkezidir.

Stratejik Özellikler

ODTÜ TEKNOKENT ATOM’un temel amacı “Küresel pazarda yüksek katma değer üreten sektörlerden en stratejik konumda olan medya sektörünün altında yer alan animasyon ve oyun teknolojilerinde, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek, mevcut iş fikirlerinin ticarileşmesine destek olmak çerçevesinde girişimciliği özendirmek ve sektör için nitelikli iş gücü yetiştirmektir. Bu kapsamda ODTÜ TEKNOKENT – ATOM’un Stratejik Hedefleri şunlardır:

 • Kurumsal çalışmaların uzun soluklu ortaklık temeline dayandırılması ve buna uygun profesyonel çalışma ve materyallerin ortaya çıkarılması,
 • Oyun ve animasyon sektöründe girişimciliği teşvik etmek,
  Sektör için nitelikli iş gücü yetişmesini sağlamak,
 • Oyun ve animasyon konusunda uzmanlaşmış bir küme yaratmak,
  Akademisyenlerin, firmaların ve öğrencilerin bir arada çalışacağı bir platform yaratmak,
 • Dijital sanatlar konusunda toplumda bilinç yaratmak,
  Oyun ve animasyon konusunda bir bilgi paylaşım platformu oluşturmak,
 • Yeni teknoloji tabanlı firmalar yaratmak,
 • Üniversite-sanayi iş birliğini etkin ve sürekli hale getirmek,
 • Sektör özelinde diğer ülkelerle iş birliğini geliştirmek,
 • Yaratıcı ve yenilikçi iş fikirlerine ticarileşmesi için gereken altyapıyı sağlamak,
 • Girişimcilerin sektörde aldıkları riskleri en aza indirmek,
 • Girişimcilerin gelişimi ve temeli sağlam girişimleri için gerekli eğitim ve fiziksel desteği sağlamaktır.

Stratejik Hedefler

Stratejik kurgunun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir hale getirilebilmesi için operasyonel hedefler ve amaçlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Kuluçka hizmetlerinin kalitesinin daha da yükseltilmesi ve ihtiyaç odaklı olması,
 • Faydalanıcı grupların odak noktalarını koruyarak finansman açısından daha üst projelere yönlendirilmesi,
 • Şirketleşme süreçlerindeki gruplara daha fazla yönlendirici danışmanlık verilmesi ve sadece sürdürülebilir iş modelleri ile gelenlere destek verilmesi,
 • ODTÜ TEKNOKENT – ATOM sirkülasyonunda bulunabilecek potansiyelde olan daha yetkin ve daha fazla kişiye ulaşılması ve yeni katılanların ODTÜ TEKNOKENT – ATOM’dan daha fazla faydalanabileceği eğitim ve destek modelinin oluşturulması,
 • Sağlanan yazılım ve donanım desteklerinin ODTÜ TEKNOKENT – ATOM içerisinde daha verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve bu desteklerin sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • İş birliği yapılanmasının tamamlanması,
 • İş ağlarına entegrasyon süreçlerinin tamamlanması,
 • Strateji ve misyon ortaklarının belirlenmesi,
 • Stratejik eylem planlarının hazırlanması,
 • Destek veren kurum ve kuruluş anlaşmalarının yapılması,
 • İş birliği sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş sözleşmelerinin hazırlaması,
 • Kullanım sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Eğitim programlarının ve Bilgilendirme süreçlerinin hazırlaması,
 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası sektörel organizasyonlara katılım ve ev sahipliği yapılması, ve bu organizasyon ve etkinliklerin ODTÜ TEKNOKENT – ATOM’un hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilerek, finansman anlamında da ve katkısının olması,
 • Sektör kurma çalışmalarında ODTÜ TEKNOKENT – ATOM’un öncü rolünün daha fazla artırılarak, resmi süreçlerin başlatılması gerekmektedir.