Etkinlikler

Sektörü bir araya getiren, geliştiricileri pekiştiren, yenilikçiliği besleyen bol vitaminli etkinliklerimiz...

ATOM destek programı kapsamında aldığı geliştiricilere ve tüm sektör ilgililerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenler. Bu etkinliklerin amacı, geliştiricilerin iletişimini ve iş birliğini arttırmak, yaratıcılığı pekiştirmek, sektörde aktif bilgi akışını zenginleştirmek ve özgün ürünleri desteklemektir.

ATOM’un başlıca etkinlikleri, tüm sektör tarafından takip edilen gelenekselleşmiş aktiviteler olarak da kabul görmektedir.

atom@odtuteknokent.com.tr ODTÜ TEKNOKENT Galyum Blok Bodrum Kat No:15 06800 ODTÜ-Ankara