Destek Verenler

Hayaller paylaşarak şekillenir, hedefler iş birliğiyle yakınlaşır...

Çözüm Ortaklarımız

ATOM ön kuluçka merkezi, desteklerini geliştiricilere ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu kapsamda, ATOM gerek yıl boyu sürdürülen destek programında gerekse Global Game Jam gibi etkinliklerinde destekleyen kurum ve kuruluşlar ile başarılı iş birlikleri gerçekleştirmektedir.


ATOM faaliyetlerini sürdürmemize büyük katkıları ile destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.


atom@odtuteknokent.com.tr ODTÜ TEKNOKENT Galyum Blok Bodrum Kat No:15 06800 ODTÜ-Ankara